pob Categori
EN

Hafan>Canolfan Newyddion

Cynnal synnwyr cyffredin cynnal a chadw teiars car, a ydych chi'n gwybod beth i roi sylw iddo

Amser: 2021 02-01- Trawiadau: 13

Mae angen teiars ar unrhyw gar. Mae teiars car fel traed car.Y teiar yw'r unig ran o'r corff ceir sy'n cysylltu â'r ddaear, ac mae'n gwisgo'n fawr.Rhaid i berchnogion ceir gynnal eu teiars yn rheolaidd.Mae'r teiars yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac mae'n ddiogel gyrru.Gadewch i ni edrych ar gynnal a chadw teiars car synnwyr cyffredin.

Y peth cyntaf i'w wneud yw gwirio pwysau'r teiar yn rheolaidd.Pwysedd teiars yw gwasgedd yr aer y tu mewn i'r teiar. Pwysedd teiars yw pwysedd gwaed y car, sy'n chwarae rhan bwysig ym mherfformiad a phwer y car.Mae gan bwysau teiars a pherfformiad ceir berthynas agos, gan effaith ehangu a chrebachu thermol, gaeaf oer, mae pwysau teiars hefyd yn gostwng, os nad yn briodol, cynnydd mewn pwysau teiars, nid yn unig y bydd y defnydd o danwydd yn gwella, bydd gwisgo teiars car yn cyflymu.Gall y gaeaf gynyddu pwysau'r teiar, ond rhaid ei reoli yn yr ystod ragnodedig.Os yw'r tymheredd yn rhy uchel, mae pwysedd y teiar yn rhy uchel ac mae'n hawdd byrstio.Felly mae'r pwysedd aer yn y teiars yn is yn yr haf.

Yna yn aml tynnwch y malurion yn y teiar, y cerbyd am amser hir, bydd gwadn y teiar yn cael ei gymysgu â rhywfaint o falurion, os na chaiff ei symud mewn pryd, wrth yrru ychydig yn ysgwyd, mae'r difrod i'r teiar hefyd yn fawr iawn.Wrth yrru ar gyflymder uchel, gall cyrff tramor yn gwead y teiar achosi teiar gwastad, felly darganfyddir bod cerrig bach ar y teiar, y gellir eu tynnu gydag eitemau fel allweddi i gadw'r teiar yn lân.

Gwiriwch eich teiars yn rheolaidd am draul a darganfyddwch fod gwahaniaeth mawr mewn tyniant a gafael rhwng eich teiars newydd a'ch hen rai.Teiars a ddefnyddir am amser hir, traul, mae'r gafael yn wan ac yn hawdd ei lithro.Felly, dylid ailosod y teiar yn gyflym yn ôl yr amod gwisgo er mwyn osgoi difrod diangen a achosir gan wisgo gormodol.

Os yw teiar wedi'i atalnodi ag hoelen, disodli'r teiar sbâr cyn gynted â phosibl ac atgyweirio'r teiar sydd wedi'i atalnodi ag hoelen, hyd yn oed os nad yw'n gollwng.

Yn olaf ond nid lleiaf, ceisiwch osgoi tyllau yn y ffordd, a all wasgu'ch teiars wrth iddynt redeg drostynt.Po fwyaf yw'r twll, y cyflymaf y car, y mwyaf yw'r wasgfa ar y teiar, a all arwain at chwyddiadau teiars.Mae cynnal a chadw teiars yn gysylltiedig â diogelwch y car, i beidio â chael ei ddirmygu.Yn ogystal â dysgu'r dulliau cynnal a chadw uchod, y peth pwysicaf yw datblygu arferion gyrru da.

904019098140495d94e6003f0ad22dcc