pob Categori
EN

Hafan>Canolfan Newyddion

Yr hydref yw'r tymor ar gyfer cynhaeaf

Amser: 2020 08-27- Trawiadau: 29

Pan ddaw'r hydref, mae'r dail yn dechrau troi'n felyn ac yna'n cwympo. Mae'r awyr yn dawel ac yn ddigwmwl. Mae gwynt yr hydref yn dod â ni'n cŵl, mae'n gwneud i bobl deimlo'n gyffyrddus. Digwyddodd i mi yn sydyn fod “Mae'r hydref yn llawn ffrwythau a grawn. ”A dweud y gwir rwy'n gweld pomgranadau coch, orennau melyn a gellyg llawn sudd ar y stondin yn y farchnad. Mae'r grawn wedi'u cynaeafu, y reis, gwenith ac ŷd.

Mae'r coed llawryf yn rhyddhau persawr. Mae'r persawr yn gwneud ei ffordd yn stralght i'm trwyn. Mae'r canna coch brlght yn sefyll y tu ôl i resi o goed awyren tal. Ar adegau mae glaw yr hydref yn dal i ddisgyn yn silandy ar y coed a'r blodau a'r ddaear. Mae'n golchi popeth yn lân. Pan ddaw'r haul allan, mae'r defnynnau'n tywynnu'n llachar ar y dail melyn.

Yn yr hydref, mae dail yn troi'n felyn ac mae ffrwythau'n aeddfed. Tymor y cynhaeaf. Mae'r awyr yn tyfu'n fwy glas ac mae popeth yn euraidd, yr heulwen euraidd, y cae euraidd, y coed euraidd. yn yr hydref, rydyn ni'n mynd ar daith i'r mynyddoedd i werthfawrogi'r dail coch a'r golygfeydd gwych, mae'r awyr yn ffres a'r llynnoedd yn glir.
Am baentiad hardd! Yr hydref yw'r tymor ar gyfer cynhaeaf, dim poenau, dim enillion.

Fel y gwyddom i gyd, mae “dim poenau, dim enillion” yn ddihareb ddylanwadol sy’n pwysleisio pwysigrwydd gweithio’n galed. Mae'n dweud wrthym mai dim ond trwy weithio'n galed y gallwn gyflawni ein nodau, ac i'r gwrthwyneb, ni fydd yr un sy'n ddiog byth yn ennill y pethau y mae eu heisiau. Felly, pan fydd eraill yn cyflawni eu dyheadau ac yn dal i ennill dim, peidiwch â chwyno am y dynged annheg a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi, chwaith. Cofiwch: dim poenau, dim enillion.

1