Standard and Policies

standardów korporacyjnych

Silny napęd jest zawsze pochodzi z silnym rdzeniem wewnętrznym.

Sunsoul proaktywne i skuteczne wytyczne korporacyjne stanowią podstawę do szybkiego rozwoju firmy. Pracowity i wysiłki pracowników w Sunsoul przez wiele lat można streścić w pięciu standardów korporacyjnych wymienionych poniżej, które przyczyniły się do promowania wzrostu firmy w różnych aspektach, takich jak badania i rozwój, wartości, korzyści partnerstwa, rozwoju pracowników i korporacyjnych odpowiedzialność.

• zwiększenie konkurencyjności Klienta

Klienci są kluczem do naszego sukcesu. Dzielimy się naszymi doświadczeniami z naszymi klientami i dostarczać kompleksowe rozwiązania dla nich, aby osiągnąć swoje cele, efektywnie i skutecznie.

• Innowacja prowadzi do przyszłości

Innowacyjność jest naszą siłą napędową. Z powodzeniem włączyć marzenia w technologii i produktów. Nasz krawędź tnąca jest kreatywności i doświadczenia.

• Zwiększenie wartości firmy

Generujemy rentownego wzrostu, aby zapewnić trwały sukces dzięki wykorzystaniu naszego zrównoważonego portfela biznesowego. Dążymy do doskonałości i dążyć do doskonałości.

• zrealizować marzenie Pracowników

Wybitni pracownicy są podstawą sukcesu naszej firmy. Nasza kultura firma charakteryzuje się odpornością, przejrzystości i wzajemnego szacunku. Zachęcamy naszych pracowników do własności i rosnąć razem z firmą.

• Embrace Social Responsibility

Jesteśmy zaangażowani w promowanie procesu rozwoju społecznego poprzez poprawę, sugestie i innowacyjnych technologii. Jesteśmy zobowiązani do uniwersalnych wartości, dobrego obywatelstwa korporacyjnego i zdrowym środowisku. Uczciwość kieruje naszym postępowaniem wobec naszych pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

证书 1 (1)

Zasady systemu

Polityka jakości: Passion for Excellence

• tolerancja Zero wad

Nasze działania skierowane są w stronę ścisłego unikania jakiejkolwiek awarii w naszych produktów i procesów. Uważamy, zero wad jako realistyczny cel. Wspieramy systematyczne doskonalenie produktów i procesów.

• Satysfakcja konsumenta

Nasze działania są zorientowane na klienta i jesteśmy zobowiązani do opracowania udanego partnerstwa od samego początku, od stosowania efektywnego zarządzania projektem i przetwarzanie w celu zaopatrzenia głośności, wszystko w całym cyklu życia.

• Ciągłe doskonalenie

Naszą zasadą w biznesie jest do ciągłej poprawy naszej konkurencyjności. Mając analizy przyczyn dogłębnej poprzez zastosowanie PDCA i Six Sigma narzędzi jakości, szybką i systematyczną poprawę do produktu i procesu, najlepsze praktyki udostępniania, a także innowacje są podstawą rosnącej jakości i wydajności.

• Duch przedsiębiorczości, Empowerment & Zaangażowanie

• Zachęcamy ducha przedsiębiorczości, wzmocnienie pozycji i zaangażowania naszych pracowników w sposób ciągły i systematyczny rozwój i wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

• Środowiska, Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

• Jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko przyjazne obietnicy przestrzegania wymagań prawnych i innych, a także stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich pracowników przez cały czas.

• podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, zachęcamy wszystkich pracowników do udziału działań związanych z bezpieczeństwem i nauki zdrowia.

• Oceniamy możliwych oddziaływań na środowisko we wczesnych stadiach rozwoju produktów i procesów. Naszym celem jest, aby zapobiec lub zminimalizować zanieczyszczenie.

• Mamy również zminimalizować istniejące zanieczyszczenia i rozładowywanie zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym, poprzez ciągłe ulepszenia, że ​​wszyscy pracownicy są zaangażowani w.

• Aby zagwarantować bezpieczne, zdrowe i niezawodne środowisko pracy jest częścią naszej odpowiedzialności społecznej.

认证 图片 2 (1)


WhatsApp Online Chat !