قدرت تیم

تیم حرفه ای:  تیم ما در حال حرفه ای قبل از گرفتن به کار آموزش دیده

تیم جوان:  متوسط سن ما کامل تنها 30 سال سن دارد، و ما از جوان و نوآورانه

تیم اختصاصی:  ما باور داریم که با نام تجاری معروف سرچشمه از اعتماد مشتریان و حفظ این ایده مثل در آغاز

ما یک تیم رویایی:  ما از تمام گوشه و کنار کشور فقط برای یک رویای مشترک آمده است، و این است که برای ساخت این شرکت را به یک شرکت ها و سرویس گرا شرکت اداری در نظر گرفتن ارائه راه حل به عنوان جهت ارزش، و به ارائه مبتنی بر هوش و کاربران با راه حل برای ضرب ارزش و دو برابر شدن سود.

مریخ explorationfor 55000000 KM

تاریخ حمل و نقل با رویاهای در فاصله ها و جاده ها در پاهای ما مظهر

حال، ما باید یک راه طولانی برای رفتن ...

بیایید رانندگی آینده با هم!

تیم (1)


WhatsApp Online Chat !